SMYSLY NEJSOU NESMYSLY…

… to zkoušíme s dětmi takřka denně i přes to , že to není hlavním tématem…

… zkoumání čichem, hmatem, očima, chutí i vůní – to je naše…

… vnímat svět a jeho krásu se musíme učit od malinkata…