STÁVKA 27.11.2023

  • od
  • MŠ a ŠJ bude jeden den uzavřena

Vážení rodiče,

z důvodů reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, nemáme jinou možnost, než podpořit svůj nesouhlas připojením se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů na den 27. 11. 2023. Tento den bude naše MŠ i ŠJ uzavřená a oběd vám bude automaticky odhlášen.

Změny, které se ve školství chystají, by mohly zvrátit pozitivní vývoj rozvoje resortu, který, jak věříme, s nejlepším vědomím a svědomím pečuje o budoucí generace. Mateřská škola pokládá základ tomuto celoživotnímu vzdělávání. Velmi dlouho a nesnadno jsme zaváděli v naší Mateřské škole nové programy, inovativní výuku, zlepšovali jsme diagnostiku, spolupráci školy s rodinou, ale také jsme velmi zapracovali na podmínkách pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, postupně jsme získávali pro naše děti asistenty pedagoga. Naše paní kuchařky dětem připravují kvalitní jídlo z místních a regionálních potravin dle nových trendů. Naše paní školnice, uklízečky udržují celou mateřskou školu v čistotě a podílejí se na zdravém i estetickém prostředí pro vaše děti, sekají zahradu opravují hračky a nábytek a spoustu dalšího…Budoucími škrty a snižovanáním platů nepedagogickým zaměstnancům, jakožto i snižováním stavu zaměstnanců, můžeme přijít nejen o kvalitní kolegy, pro které bude finanční situace v dnešní době již neúnosná, ale také o kvalitu našich služeb, kvalitu celého výchovně vzdělávacího procesu a také čisté a estetické prostředí pro vaše děti.

Byly bychom velmi rády za vaši podporu a pochopení pro všechny pracovníky, kteří mají odvahu říct stávkou svůj názor a bojovat nejen za kvalitní vzdělávání i prostředí pro vaše děti, ale i za lepší podmínky pro sebe, protože za svou práci si to zaslouží. Důležité však také je, že nezůstali neteční k plíživé destrukci našeho školství. Naši podporu jistě mají.

Velmi děkujeme za pochopení

S přáním lepších zítřků

Renáta Březinová- ředitelka MŠ
Marie Dostálová- předsedkyně odborového svazu

Pokud se odborové organizace s vládou domluví a zruší vyhlášenou stávku, pak do stávky nepůjdeme.

-dnes – tři pracovní dny před stávkou byly všem zákonným zástupcům oznámeny osobně naše důvody formou předaného dopisu, nebo elekronickou podobou na platný email, jež byl k dispozici MŠ ( uveden v dokumentech školy samotnými zákonnými zástupci) .