UŽ LETĚLY…

… za teploučkem do širého světa, za hluboké moře, křídlem na nás zamávali “mějte se tu dobře…!!!”

…a podzim se dnes usadí na trůn, který řídí počasí…

….Vlaštovka obecná, známá jako posel jara patří do čeledi vlaštovkovitých. Určitě znáte i její příbuznou jiřičku obecnou, se kterou ji můžete zaměnit. Vlaštovku však vždy prozradí její červené hrdlo a dlouhý vykrojený ocas.

Včetně dlouhého, hluboce vidlicově vykrojeného ocasu je vlaštovka asi 18 cm dlouhá, má štíhlé, aerodynamicky stavěné tělo a relativně dlouhá zašpičatělá křídla. Je tedy výborně přizpůsobena pohybu ve vzduchu, létá rychle, obratně a přímočaře. Při pohledu shora se hřbetní strana blyští kovově namodralým leskem černého peří, zdola zasvítí bělavá břišní strana s červenohnědým, černě lemovaným hrdlem. Skvrnu stejné barvy má vlaštovka i na čele. Na ocasních perech před koncem ocasu najdete řadu bílých skvrn. Obě pohlaví jsou zbarvena stejně. Samečka lze odlišit jen podle delších ocasních per. Prachový šat tvoří dlouhá šedá pera a mláďata jsou na svrchní straně i hrdle zbarvena matněji.

Hlavním rozdílem od příbuzné jiřičky tedy je červené hrdlo a čelo. Jiřička má také ocas jen lehce vykrojený, celou spodní stranu čistě bílou a má bílou skvrnu nad ocasem, tedy na partii nazývané kostřec.

Rozšíření
Vlaštovka je rozšířena po celém území Evropy, ve velké části Asie, v Severní Americe a v severní Africe. V posledních letech však došlo v rámci celé Evropy k výraznému poklesu početnosti tohoto druhu. Přestože jsou známy některé hlavní příčiny tohoto úbytku, nedokáží jej evropští ornitologové zatím uspokojivě vysvětlit. Jako hlavní příčiny se jeví změny prostředí a používání pesticidů. Je potřeba zjistit, zda celkový úbytek je způsoben sníženou hnízdní úspěšností nebo nižší mírou přežívání, popř. kombinací těchto faktorů. Dlouhodobě známými příčinami poklesu početnosti jsou také ztráty v průběhu tahu a na afrických zimovištích. Nechvalně proslulou se v tomto směru stala nigerijská vesnice Ebbaken, kde bylo koncem 80. let minulého století za jedinou zimu zabito a snězeno 200 tisíc vlaštovek.

Dříve se i nad našimi městy a vesnicemi proháněla početná hejna těchto užitečných letců, ale dnes jich i u nás můžeme pozorovat podstatně méně.

Hnízdění
Vlaštovky původně hnízdily ve skalách, teprve později se sblížily s člověkem a staly se doslova venkovským ptákem. Nyní jsou při hnízdění zcela závislé na existenci lidských staveb, protože hnízda přilepují pod krovem na stěny uvnitř domů, u stropu stájí, dokonce i v místnostech, kde se zdržují lidé. Natolik přivykly přítomnosti člověka, že se ho nebojí. V minulých letech, kdy si mohlo v každém chlévě postavit hnízdo i několik párů, byly mnohem hojnější. Dnes při odlišném způsobu hospodaření o tuto možnost přicházejí, musí se tak spokojit s otevřenými chodbami domů, sklepy, dílnami či průjezdy. Můžeme se s nimi proto setkat i ve městech. Například v Praze zaznamenali ornitologové vlaštovčí hnízda mimo jiné i v chodbě domu, který se pravidelně na noc zavíral a zase brzy ráno otevíral nebo ve strojovně výtahu na střeše panelového domu.

Miskovité, shora otevřené hnízdo slepují vlaštovky obecné z hrudek bláta a vystýlají ho peřím, chmýřím a suchými stébly. Na jeho stavbu musí použít asi 1200 hrudek bláta promíseného se slinami. Upozornila bych ještě na odlišnosti hnízda jiřičky, které by se mohlo zdát podobné – jiřičky však mají hnízdo až na vletový otvor zcela uzavřené a bývá umístěno vně budov.

Způsob života a potrava
Vlaštovky jsou tažní ptáci. Přilétají k nám už koncem března a do svých zimovišť ležících v rovníkové a jižní Africe odlétají ve velkých hejnech v září. Před odletem se shromažďují například na drátech vysokého napětí, v tuto dobu se dají celkem snadno pozorovat.

Poněvadž loví potravu ve vzduchu, jsou velmi závislé na počasí. Když nastanou dlouho trvající deště, trpí vlaštovky hladem, protože hmyz nelétá a ony se jinak živit neumí. Pokud k takové situaci dojde v době tahu, kdy je spotřeba energie nepoměrně vyšší, může dojít k úplné katastrofě – vlaštovky houfně hynou.