VČERA BYLO LUCIE…

  • od

…na svátek sv. Lucie se dívky převlékly do bílého, chodily po vsi strašit děti a v chalupách kontrolovaly, jestli je uklizeno. S tímto dnem bývaly spojeny i různé pověry.

… na svsvátek Lucie bývávala nejdelší noc…

V dobách, kdy jsme se ještě řídili juliánským kalendářem, tedy do r. 1582 připadal svátek Lucie, slavený 13. prosince na dobu zimního slunovratu, kdy začíná astronomická zima. Pohané oslavovali navracející se slunce, ubývající noc a prodlužující se den, proto byl svátek Lucie oslavou světla. Jméno Lucia také souvisí se světlem, je odvozeno od latinského lux neboli světlo a ve svém širším významu znamená „plná světla.“

A tehdy také vzniklo pořekadlo: „Svatá Lucie noci upije.“

Značí, jak všeobecně známo: na svátek sv. Lucie se začne nejkratší zimní den opět pomalu prodlužovat. Jenže my přece víme, že Lucie se slaví 13. prosince a že nejdelší noc a nejkratší den nastávají až 21. prosince, tedy na svatého Tomáše, kdy také platí pořekadlo:

„Na svatého Tomáše nejdéle noc naše.“

Jak to tedy je? Vysvětlení je poměrně jednoduché, pořekadlo o Lucii bylo používáno podle tzv. juliánského kalendáře, který platil od roku 46 př. n. l. za jehož otce byl označen G.J. Ceasar. Jeho astronomové, ale nebrali v úvahu skutečnost, že rok nemá 365,25 dne, ale je ve skutečnosti o něco kratší. Zrodil se tak nepřesný kalendář. Jarní rovnodennost, která byla roku 325 ještě 21. března se proto tiše posunovala směrem k počátku roku. Zpočátku nepostřehnutelně. Roku 453 byla 20. března, roku 581 dne 19. března, ale už v 16. století byl kalendář „zpožděn“ o celých 10 dnů.

Vznikla tak komise na vytvoření nového kalendáře, který byl později pojmenován jako gregoriánský, který v roce 1582 zavedl papež Řehoř XIII., podle něhož mělo být číslování dnů posunuto o 10 dnů počínaje čtvrtkem 4. října 1582, takže následoval sice pátek, ale psalo se rázem 15. října 1582. Současně byl upraven počet přestupných dnů tak, aby den jarní rovnodennosti připadal i v dalších staletích vždy na 21. březen. Sv. Lucie tak přišla o svou velkou roli, kdy do zimní .