VYHODNOCENÍ ZÁPISU…

zápis na školní rok 2024/2025 , který proběhl od 2.5.do 8.5.2024 je právě vyhodnocen a zveřejněn v aplikaci https://zapisdoms.mikulov.cz/, kde jste generovali Žádosti o přijetí dítěte do MŠ. Po zadání vašeho hesla se prosím seznamte s výsledky…

-V případě přijetí si rozhodnutí osobně vyzvedněte

v naší mateřské škole osobně nejlépe od 8:00 do 12:00 hodin od 22.5. do 31.5. 2024

V případě nepřijetí vám bude českou poštou doručen dopis do vlastních rukou