VÝSLEDKY ZÁPISU NA ŠKOLNÍ ROK 2023/ 2024

  • od

… jsou již veřejněny v aplikaci, kde jste generovali Žádosti o přijetí dítěte do MŠ

… můžete vyhledat prostřednictvím aplikace „zápisy do škol“ https://zapisdoms.mikulov.cz/ 

  • dotazy, poznámky, připomínky, či jakákoliv vysvětlení vám rádi podáme osobně, či na telefonu 519 510 409 do konce měsíce května vždy od 10:00 do 14:00
  • můžete nás kontaktovat i mejlíkem ve tvaru skolka@mshabanska.cz
  • pro rozhodnutí o PŘIJETÍ s navazujícími informacemi se zastavte osobně do MŠ od dnešního dne do pátku 26.5. 2023 v době od 10 do 15 hodin
  • rozhodnutí o NEPŘIJETÍ s odůvodněním vám bylo zasláno poštou doporučeným dopisem….